1/6 inch bằng bao nhiêu

Sara James
Sara James

Một inch là 1/6 của một foot

Thước được chia thành inch. 1 inch, 2 inch, 3 inch, v.v. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm xem 2 inch 1/6 nào vừa với. 1 chia 6 bằng 0. 16667, lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn một. Kết quả là 1/6 nằm trên thước trong khoảng từ 0 đến 1 inch

Nếu bạn kiểm tra kỹ thước kẻ, bạn sẽ nhận thấy rằng có 15 vạch giữa mỗi inch, chia mỗi inch thành 16 phần bằng nhau. Độ dài của mỗi dấu từ bất kỳ inch nào được liệt kê bên dưới

đánh dấu 1. 0. 0625
đánh dấu 2. 0. 125
đánh dấu 3. 0. 1875
đánh dấu 4. 0. 25
đánh dấu 5. 0. 3125
đánh dấu 6. 0. 375
đánh dấu 7. 0. 4375
đánh dấu 8. 0. 5

đánh dấu 9. 0. 5625
điểm 10. 0. 625
đánh dấu 11. 0. 6875
đánh dấu 12. 0. 75
đánh dấu 13. 0. 8125
đánh dấu 14. 0. 875
đánh dấu 15. 0. 9375


Chúng ta có thể tìm thấy phần thập phân của 0 bằng cách nhìn vào bảng trên. 16667 phù hợp. Phần thập phân của 0. 16667 lớn hơn 0. 125 và nhỏ hơn 0. 1875. Kết quả là 1/6 nằm giữa Mark 2 và Mark 3

Bây giờ đến phần khó khăn. xác định vị trí của 1/6 nằm giữa Marks 2 và 3. Chúng tôi bắt đầu bằng cách tính khoảng cách giữa 0 và 1. 125 và 0. 16667 thích điều này. 0. 16667 - 0. 125 = 0. 04167

có 0. Chúng ta có thể tính tỷ lệ phần trăm của 0 bằng cách đo khoảng cách giữa mỗi vạch là 0625 inch. 04167 là của 0. 0625 như thế này. (0. 04167 × 100) ÷ 0. 0625 = 66. 672%

Điều này có nghĩa là 1/6 bằng 66. 672% khoảng cách giữa Mark 2 và Mark 3

Bây giờ chúng tôi có tất cả thông tin chúng tôi cần để cho bạn biết vị trí của 1/6 trên thước kẻ của chúng tôi. 1/6 nằm trong khoảng từ 0 đến 1 inch và 66 nằm trong khoảng từ 0 đến 1 inch. 672% khoảng cách giữa Mark 2 và Mark 3. Trong hình minh họa bên dưới, 1/6 inch được ký hiệu bằng chốt màu đỏ

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 ft 6 inch hoặc 1 foot 6 inch bằng bao nhiêu inch thì bạn đã đến đúng nơi. Inch được viết tắt là in hoặc ′′ và feet được viết tắt là ft hoặc ′′

Tiếp tục đọc để tìm hiểu xem 1′ 6′′ trong ′′ bằng bao nhiêu

Máy tính

Bàn chân

+

inch

=

inch

Cài lại

Vui lòng ReTweet Bộ chuyển đổi Feet Inches Tốt nhất. Nhấp để Tweet

1′ 6′′ trong ′′ bằng bao nhiêu?

Nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào để chuyển đổi 1 foot 6 inch sang inch, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ngay bên dưới

Để chuyển đổi 1′ 6′′ sang ′′, trước tiên chúng ta phải hiểu rằng một foot được tạo thành từ 12 inch, vì vậy công thức chuyển đổi foot sang inch là [in] = [ft] * 12

1/6 sang mm là bao nhiêu? . Đầu tiên, chúng tôi chuyển đổi phân số 1/6 inch thành inch thập phân, sau đó chúng tôi chuyển đổi inch thập phân thành milimét

Chỉ cần chia tử số cho mẫu số để chuyển đổi phân số 1/6 inch thành một inch dưới dạng số thập phân. Ngoài ra, có 25. 4 milimét trên inch. Kết quả là, chúng tôi nhân inch dưới dạng số thập phân với 25 để chuyển đổi nó thành milimét. 4 để có được câu trả lời của chúng tôi

Đây là giải pháp, cùng với toán học minh họa cách chuyển đổi 1/6 inch sang mm

1/6 = 0. 16666667
0. 16666667 x 25. 4 = 4. 23333333
1/6 inch = 4. 23333333 mm


công cụ chuyển đổi inch sang mm
Bạn có thể tìm thấy một chuyển đổi phân số khác từ inch sang mm tại đây

1/7 inch sang mm
Phân số inch sau đây trong danh sách của chúng tôi đã được chuyển đổi thành milimét


bản quyền. Chính sách bảo mật. từ chối trách nhiệm. Liên hệ

Để sử dụng công cụ chuyển đổi này, bạn chỉ cần chọn một đơn vị cần chuyển đổi, một đơn vị cần chuyển đổi thành, sau đó nhập giá trị cần chuyển đổi. Kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức

Vì trình chuyển đổi này chấp nhận các giá trị thập phân, số nguyên và phân số làm đầu vào nên bạn có thể nhập các giá trị như. 1, 4, 0. 5, 1. 9, 1/2, 3 1/2, v.v.

Để nhập một số hỗn hợp, chẳng hạn như 1 1/2, hãy chừa khoảng cách giữa số nguyên và phân số

Độ chính xác của kết quả số sẽ được xác định bởi số lượng các số có nghĩa mà bạn chọn

Khi kết quả chứa một hoặc nhiều phân số, bạn nên quan tâm đến màu sắc trong bảng dưới đây

Phân số chính xác hoặc 0% 1% 2% 5%10%15%

Đối với mỗi phân số, các màu này biểu thị sai số gần đúng tối đa. Nếu lỗi không đáp ứng yêu cầu của bạn, hãy sử dụng giá trị thập phân và có thể tăng số lượng các số liệu quan trọng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với máy tính này hoặc có bất kỳ đề xuất nào

Nếu bạn đang thắc mắc 1/6′′ bằng bao nhiêu mm hoặc cách chuyển đổi 1/6 inch sang mm thì bạn đã đến đúng chỗ. 🙂

Khi bạn đã xác định kết quả của quá trình chuyển đổi 1/6 inch sang mm, hãy nhớ lưu công cụ chuyển đổi inch sang mm của chúng tôi, công cụ này có thể chuyển đổi bất kỳ độ dài nào tính bằng inch sang milimét

Tiếp tục đọc để tìm hiểu mọi thứ cần biết về 1/6′′ tính bằng mm

Máy tính

Bàn chân

+

inch

=

Mi-li-mét

Cài lại

Vui lòng ReTweet Bộ chuyển đổi inch inch milimet tốt nhất. Nhấp để Tweet

1/6 inch sang mm

Để đổi 1/6 inch sang mm, nhân 1/6 với 25. 4 vì 1 inch bằng 25. 4mm

Công thức chuyển đổi inch sang milimét là [mm] = [in] * 25. 4

1/6″ đến mm = 4. 23333 milimét
1/6 inch = 4mm. 23333 milimét
Bây giờ bạn đã hiểu rằng 1/6 tính bằng mm = 4. 23333 milimét

Nếu bạn cần chuyển đổi một chiều dài hoặc chiều cao khác tính bằng inch sang milimét khác với 1/6′′ sang mm, vui lòng sử dụng công cụ chuyển đổi inch sang mm của chúng tôi

Nếu bạn không có chân, hãy để trống trường đầu tiên

Trong trường thứ hai, nhập số lượng tính bằng inch theo ký hiệu thập phân

Để bắt đầu lại đẩy thiết lập lại

Trên trang web của chúng tôi, bạn cũng có thể chuyển đổi inch sang milimét
  • 1/7′′ sang mm - 1/7′′ sang mm
  • 2/7′′ sang mm - 2/7′′ sang mm
  • 3/7′′ sang mm - 3/7′′ sang mm

1/6″ tính bằng mm

Như đã trình bày ở trên, việc lấy 1/6′′ tính bằng mm cực kỳ đơn giản

Để chuyển đổi 1/6 sang mm, chỉ cần thực hiện phép nhân nhanh hoặc nhập giá trị vào máy tính của chúng tôi


Nhưng còn 1/6 inch ở dạng thập phân thì sao? . 166666666666667″

Ngoài 1/6 inch tính bằng mm, bạn có thể quan tâm đến các đơn vị độ dài khác trong Hệ đơn vị quốc tế

Một phần sáu inch trên thước kẻ là gì?

INCH
SỐ THẬP PHÂN CỦA MỘT INCH
MIM
1/6
1667
4. 233342
64/11
171875
4. 365625
16/3
1875
4. 762500
1/5
2
5. 080000
Phân số thập phân và số liệu tương đươngwww. dep. tiểu bang. pa. tablenformulas Pages decandmetnull us dep redesign

một phần mười sáu của một inch là gì?

Một phương pháp khác là nhận ra rằng có 16/16 inch trong một inch và 3 trong số 1/16 phép đo từ cuối 13" . Counting becomes more difficult as the measurement marks get smaller, into the 32nds and 64ths.

Một phần mười inch trên thước kẻ là gì?

Đơn giản chỉ cần đếm xem có bao nhiêu khoảng trống giữa các vạch chia độ hoặc điểm đánh dấu trong một inch. Nếu có mười, chia độ hoặc vạch nhỏ nhất là một phần mười inch hoặc bằng không. 1” dưới dạng số thập phân. Độ chia hoặc vạch nhỏ nhất là 1/100" hoặc 0 nếu có 100. 01" dưới dạng số thập phân, v.v.

Làm thế nào để bạn đọc số đo thập phân tính bằng inch?

Chỉ cần đếm số khoảng cách giữa các vạch chia độ hoặc điểm trên một inch . Nếu có mười, chia độ hoặc vạch nhỏ nhất là một phần mười inch hoặc bằng không. 1” dưới dạng số thập phân. Độ chia hoặc vạch nhỏ nhất là 1/100" hoặc 0 nếu có 100. 01" dưới dạng số thập phân, v.v.

1/6 inch

Sara James Twitter

Sara James has written about blogger for more than 5 years and for trogiuplamdep since 2017

Bài liên quan

1/6 inch bằng bao nhiêu

42 milimét bằng bao nhiêu inch

$1 AUD bằng bao nhiêu đô la Mỹ?

64 cm là bao nhiêu inch

1500 mét bằng bao nhiêu feet

có bao nhiêu inch khối trong một yard khối

1 ống thuốc Voluma giá bao nhiêu?

1 triệu đô la vàng nặng bao nhiêu

1 muỗng cà phê muối nặng bao nhiêu?

250mg giá bao nhiêu