Cách truyền sang android tv từ iphone

Có một số cách để truyền nội dung từ iPhone hoặc iPad sang Android TV của bạn. Cách đơn giản nhất là sử dụng ứng dụng Google Cast. Ứng dụng này khả dụng trên cả thiết bị Android và iOS và cho phép bạn

Sara James
Sara James
cast android tv iphone

Bao nhiêu phần trăm của một chương trình truyền hình 30 phút là quảng cáo?

Quảng cáo chiếm từ 30 phút trở lên trong chương trình truyền hình dài trung bình một giờ. Điều này có nghĩa là quảng cáo có thể có tác động đáng kể đến cách người xem cảm nhận chương trình. Để tạo một

Sara James
Sara James
minute tv show commercials

Làm cách nào để phát trực tuyến cbs trên TV của tôi

Nếu muốn xem chương trình CBS trên TV của mình, bạn cần có thiết bị phát trực tuyến và ứng dụng CBS. Đây là cách để làm điều đó1. Nhận một thiết bị phát trực tuyến. Bạn có thể sử dụng thiết bị phát tr

Sara James
Sara James
stream cbs tv