220 cm là bao nhiêu feet

trong một sân220 cm là bao nhiêu feet trong một sânLàm thế nào cao là 220 cm tính bằng feet và inch? cmFt InFeetInchesMeter220. 007′ 2. 6142″7. 217886. 61422. 2000220. 057′ 2. 6339″7. 219586. 63392. 2

Sara James
Sara James
cm feet

64 cm là bao nhiêu inch

Có ba loại inch chính. Anh, Pháp và Mỹ. Mỗi hệ thống có số inch riêng, điều này có thể gây nhầm lẫn. Inch tiếng Anh là hệ thống phổ biến nhất trên thế giới. Chúng được đo bằng 0. Gia số 5 inch, với 1

Sara James
Sara James
cm inches