Cách tạo tài khoản yelp

Trang của bạn thường là điểm liên lạc đầu tiên mà khách hàng có với công ty của bạn. Đảm bảo rằng họ có quyền truy cập vào thông tin mới nhất, bao gồm cả cách tốt nhất để liên hệ với bạn. Bạn có thể q

Sara James
Sara James
create yelp account

Cách tạo quy tắc trong Outlook để chuyển tiếp email

Nếu bạn muốn chuyển tiếp email từ tài khoản Outlook này sang tài khoản Outlook khác, bạn có thể tạo quy tắc trong Outlook. Quy tắc là một tập hợp các hướng dẫn mà Outlook sử dụng để tự động thực hiện

Sara James
Sara James
create rule outlook forward emails