Cách thiết lập thanh toán đăng ký

ProductDefinitionNhững gì công ty của bạn cung cấp — dù là hàng hóa hay dịch vụ. Giá Bao nhiêu và tần suất tính phí cho các sản phẩm, bao gồm giá của sản phẩm, đơn vị tiền tệ sẽ được sử dụng và khoảng

Sara James
Sara James
set subscription payments

Làm cách nào để đặt mục tiêu tập thể dục trên apple watch

Đặt mục tiêu tập thể dục trên Apple Watch của bạn có thể là một cách tuyệt vời để thúc đẩy bản thân đi đúng hướng. Có một số cách khác nhau để thực hiện việc này và mỗi cách đều có những lợi ích riêng

Sara James
Sara James
set fitness goals apple watch

Cách thiết lập bộ nhớ dùng chung

Thiết lập bộ nhớ dùng chung có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm dung lượng trên máy tính của bạn và chia sẻ tệp giữa nhiều người dùng. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn có phầ

Sara James
Sara James
set shared drive

Làm cách nào để thiết lập người dùng thứ hai?

Thiết lập người dùng thứ hai trên máy tính của bạn là một quy trình đơn giản có thể giúp bạn sắp xếp công việc và các tệp cá nhân hiệu quả hơn. Để thiết lập người dùng thứ hai, hãy làm theo các bước s

Sara James
Sara James
set user