Có bao nhiêu con hươu cao cổ còn lại trên thế giới 2022

Hươu cao cổ là một loài linh dương lớn châu Phi đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hiện có khoảng 100.000 con hươu cao cổ còn lại trên thế giới và đến năm 2022, có thể chỉ còn khoảng 25.000 con. Các mối đe

Sara James
Sara James
giraffes left world

Bạn có thể nhận được bao nhiêu vbuck từ việc cứu thế giới

Giải cứu thế giới là một trò chơi mà người chơi phải cứu thế giới khỏi một sự kiện tận thế. Trò chơi cung cấp nhiều cách khác nhau để kiếm vbuck, bao gồm hoàn thành các thử thách, tiêu tiền để mua sức

Sara James
Sara James
vbuck save world